Kaja barnehage - full av historie

Kaja barnehage åpnet dørene i deler av dagens bygg første gang i 1956 og ble fram til sommeren 2007 drevet som en deltidsbarnehage. Fra august 2007, ble det åpnet for hele plasser, men fortsatt med prioritet for de som ønsket deltidsplass. Idag er ikke lenger deltidsplasser prioritert.