Åpningstider

Barnehagen har åpent mellom kl 07.15 og 16.45

Selvom dørene enkelte ganger er åpne før kl 7.15, er ikke personalet tilgjengelig før barnehagen åpner. Foreldre som er tidlig ute, må være sammen med barna til personalet er tilgjengelig kl 7.15.

Det er viktig å overholde barnehagens åpningtid, ettersom dette også er personalets arbeidstid.

Dersom barn blir hentet slik at personalet ikke kan stenge til kl 16.45, ilegges et gebyr på kr 200,- pr påbegynte halvtime (beløpet er økt ifølge de nye vedtektene).