Informasjonsbrosjyre

Her finner du kortfattet informasjon om barnehagen. For mer utfyllende informasjon, se barnehagens årsplan.