Alle barn i Kaja barnehage er ulykkesforsikret hele døgnet

Under kan du laste ned informasjon om forsikringsavtalen vi har