Her kan du laste ned barnehagens årsplan

Under finner du barnehagens 3-delte årsplan. Du kan få papirkopi av planen ved henvendelse til styrer.

Kaja barnehages årsplan består av 3 deler:

Del 1 -Informasjon
Dette er et hefte som beskriver barnehagens ståsted, samt endel generell informasjon. Dette heftet revideres hvert 4 år. 

Årsplan Del 1 - 2019-2023 - Informasjon

Del 2 - Årets satsning
Dette heftet beskriver årets satsningsområde. Her finner dere også barnehageruten og en presentasjon av personalet. Årsplanen er klar og kan lastes ned her:

Årsplan Kaja barnehage - Del 2 - 2021-2022

Del 3 - Arbeidshefte for personalet
Dette er et hefte som inneholder en blanding av informasjon, skjema for bruk i planlegging og evaluering, samt endel bakgrunnsstoff for vårt arbeid. Her er blant annet lister over barn og telefonlister, vaktlister og annen informasjon om personalet. Her kan foreldre laste ned en redigert versjon av arbeidsheftet der sensitiv informasjon er fjernet (krever innlogging).

ARBEIDSHEFTE 2021-22 til nettside