Her kan du søke om plass hos oss!

Opptakskriterier: Alle barnehager i Ås har felles/ samordnet opptak, organisert av kommunen. Det kan allikevel være forskjellige kriterier som gjelder i kommunale og private barnehager (se barnehagens vedtekter).

 

Søknadsfrist til hovedopptaket: 1. mars - gjelder for alle

Her finner du informasjon om samordnet opptak:

Informasjon om barnehageopptaket i Ås kommune

Søk her:

Her finner du lenke til Ås kommunes selvbetjeningsportal. Her kan du legge inn søknad om barnehageplass:

Ås kommune, oppvekstportalen