Velkommen til Kaja barnehage!

Velkommen til Kaja barnehage! Den eldste barnehagen i Ås - med lange og gode tradisjoner.

Kaja barnehage er en liten og oversiktlig 3-avdelings barnehage. Skogmus har 14 barn fra 1-3 år. Klatremus har 16 barn fra 3-4 år. Markmus har 12 barn 4-5 år. Vi jobber mye i små grupper og legger vekt på at hverdagen skal oppleves trygg og forutsigbar for barna.

Barnehagen er den eldste barnehagen i Ås, og ligger sentralt plassert midt mellom Ås sentrum og UMB. Vi holder til i et rolig boligstrøk, med lite trafikk. Vi har et stort og variert uteareal med egen bålplass, passe stor ake- og skibakke og en liten skog.

Vi er mye ute, og på lekeplassen er det gode muligheter for fysisk utfoldelse og utforskning. Vi har også mange flotte turmål i nærmiljøet, som vi ofte benytter oss av.

Inne er det også mye å finne på. Vi har et rom med puter som brukes til bygging og rommet egner seg godt til fysisk aktivitet. Det er utkledningstøy som inspirerer til rollespill og små grupperom som kan brukes til mindre grupper.

Les mer om hvordan avdelingene jobber her: Markmus (4-5 år) Klatremus (3-4 år)  Skogmus (1-3 år)

I Kaja barnehage arbeider vi for at barna skal oppleve trygghet, god omsorg, lek og glede. Barnehagen har en stabil personalgruppe som er glad i jobben sin, har høy kompetanse og lang erfaring.

Les mer om mål og satsningsområde her, eller last ned vår informasjonsbrosjyre eller årsplan.

Barnehagen legger vekt på varierte aktiviteter og opplevelser. Satsningsområdet vårt er sosial kompetanse med vekt på lek. Vi er opptatt av at vi har et stort kulturelt mangfold i vår barnehage.

Kom gjerne innom oss i Utveien 23, ring oss på 47476760 eller send en epost til kajabh@online.no hvis du vil snakke med oss :0)