Trenger du noen å snakke med? Need someone to talk to? Kontakt Foreldresupport!

For noen kan livet være utfordrende for tiden. Da kan det være fint å vite at det finnes noen å snakke med. Life can be challenging for some these days. Fortunately, there are someone to talk to.

Hvis du synes hverdagen er vanskelig, og trenger noen å snakke med, kan du kontakte Foreldresupport. Dette er en tjeneste for småbarnsforeldre som trenger hjelp og veiledning når hverdagen blir krevende. 

Du kan ringe dem på 116 123 (tast 2)

Eller starte en chat her: Foreldresupport

If you find everyday life challenging, and need someone to talk to, you can contact Parent support. This is a service for toddler parents who need help and guidence when evereyday life is demanding. 

You can call them at 116 123 (dial 2)

Or chat with them here: Parent support