Ny styrer

Fra 10.november begynte Heidi Dybsjord Røstad som vikarierende styrer og vil fungere i stillingen til 1.mars. 

Nathalie Wedeld er ansatt som ny styrer fra 1.mars.