Mål og satsningsområde - Dette jobber vi mot!

Trygghet og samhørighet er noen forutsetninger som må være tilstede for å gi rom for gode opplevelser i hverdagen. Kaja barnehage har alltid vært kjent som en god og trygg barnehage, noe vi jobber kontinuerlig for å opprettholde. Vi har satt leken i fokus de siste årene og er opptatt av å jobbe for at alle barn skal ha en venn.

I dagens samfunn er sosiale ferdigheter avgjørende på mange plan. En stor del av arbeidslivet bygger på teamarbeid og dette gjenspeiles i skolen der gruppearbeid får større og større plass i undervisningen. Dette er noen av grunnene til at vi har valgt ”sosial kompetanse” som satsningsområde de siste årene.

Vårt overordnede mål er at:

«Kaja barnehage skal gi gode opplevelser for barn, foreldre og ansatte»

Mål for arbeidet med satsningsområdet er:

«Gjennom leken skal alle barn oppleve fellesskap og utvikle vennskap med andre barn»

Her er noen eksempler på hvordan vi jobber i personalgruppa:

  • Vi har jobbet mye i små refleksjonsgrupper. Her må alle sette ord på det vi gjør og hvorfor vi velger å gjøre det nettopp på den måten. Dette har gjort at vi ser ting på nye måter og kan føre til endret praksis.

  • Vi har lest felles litteratur før møter. Dette gir felles utgangspunkt for diskusjon og bedre kunnskap om hvordan vi kan være best mulig voksne for barna.

  • Vi har gått på felles kurs. Dette virker motiverende og hjelper oss å utvikle oss videre. Det er viktig å bruke tid til å bearbeide det vi har lært i etterkant!

  • Vi bruker mye tid på å utfordre våre egne holdninger og væremåter. Dette kan være vanskelig og det tar tid å endre gamle mønstre, både personlig og i organisasjonen. Vi har derfor ikke satt noen sluttdato for arbeidet med sosial kompetanse og lek. Vi fortsetter så lenge vi ser det er nyttig!

Les gjerne mer om hvordan vi jobber i årsplanen som kan lastes ned her: Årsplan til nedlasting