Velkommen til Markmus

Markmus startet opp høsten 2021. Vi ønsket å trekke ut en del barn fra Klatremus og lage en avdeling med de eldste barna.  På den måten fikk vi to grupper med færre barn og et nytt tilbud til de eldste. Markmus har plass til 12 barn og det er to personale på gruppen.

Vi ønsker å være en avdeling som er mye på tur. Vi vil utforske og oppdage nærmiljøet vårt. Gå på turer til Universitetets uteområder, Andedammen og Skogsdammen. Vi vil bruke biblioteket fast i deler av året og prøve ut kommunikasjonsmidler som buss og tog. Og selvfølgelig turer ute i skogen. Vi har faste plasser som vi går til, plukker bær, bygger hytte, lage mat på bål og leker. Om vinteren vil vi bruke snøen; i akebakken ved Speiderhytta og gå på ski.

Vårt ønske for barna på Markmus er å gi dem gode friluftsopplevelser. De skal få utforske og oppdage skogen og nærmiljøet sitt og bli kjent med ulike planter, trær og dyr. Vi vil følge med på forandringene med årstiden og undres over dette.

Vi tar oss god tid til lek og legger til rette for dette.  Å leke ute i variert natur gir barna motoriske utfordringer og lærer dem å bli kjent med sine egne grenser og muligheter. Lek er sentralt også i utvikling av språk og språkforståelse. Vi vil bruke rim, regler, vitser og fortellinger og ønsker å stimulere til barnas fantasi og skaperglede.

Matte er hele tiden i fokus med telling, tall, rekkefølger, størst og minst og det å utforske rom og form. Barna teller og dekker bordet hver dag. Vi har også faste bakedager og barna er med på å måle og veie og bake ut.

På turer i sentrum vil vi lære om trafikk, skilter og sikkerhet. På biblioteket får barna plukke ut bøker som de kan se i og lære seg å sette de på plass. Vi leser for barna i små grupper.

Førskolebarna vil ha klubb hvor de vil ha ulike språkleker og konsentrasjonsleker. De får en egen bok til tegning og førskoleoppgaver.