Velkommen til Skogmus

På skogmus har vi plass til 14 barn i alderen 1 -3 år. Vi som jobber her er fem engasjerte og positive damer som ønsker å være tilstede for barna.

På turRollelek

 

Dette er noe av det vi legger vekt på hos oss:             

 • Vi vil gi barn og foreldre en god og trygg start i barnehagen.

 • Vi liker å legge til rette for at barna kan være sammen i mindre grupper, blant annet

  • i lek ute og inne

  • på turer i nærmiljøet

  • i formingsaktiviteter

  • i fysisk aktivitet.

   Slik opplever vi å se og lytte til hvert enkelt barn og være åpne for alt de bidrar med i hverdagen.

   Ved at vi kommer nær barna opplever vi det positive i hvert enkelt barn og kan legge til rette for læring og utvikling ut fra hvert enkelt barns ståsted.

Vi har sosial kompetanse med fokus på lek som satsningsområde i barnehagen og det ser vi begynner allerede her hos oss, med barns lek og kroppsspråk.