Velkommen til Klatremus

Klatremus er en avdeling med plass til 16 barn i alderen 3-4 år. Personalgruppa er en sammensatt gruppe av voksne med ulik erfaring og ulik bakgrunn. Vi har engasjement for jobben. De siste årene har vi jobbet mye med å få til best mulig organisering av dagen, slik at alle barn skal ha en god og meningsfylt dag med mye lek og gode opplevelser.

ByggelekSandkasselek

Her er noe av det vi gjør i jobben mot målene om at alle barn skal ha en trygg dag og oppleve glede sammen med venner:

 • Barna skal oppleve lek og vennskap «Alle barn skal ha en venn»

  • De voksne er til stede og fordeler seg på ulike rom og hele uteområdet

  • De voksne deltar i og observerer lek

  • De voksne bistår barna i konfliktløsning, lytter og hjelper barna å se hverandres perspektiv.

  • De voksne skjermer lek og fanger opp de som faller utenfor lek

  • Vi får felles opplevelser og inspirasjon i ulike samlingsstunder (musikk, eventyr, eksperimenter, «Det er mitt valg»- sosial kompetanse)

 • Vi er mye ute.

  • Vi går på turer i nærmiljøet, blant annet til skogen, biblioteket, butikken og NMBU(husdyr og andedammen).

  • Vi har et stort flott uteområde med en liten skog med klatretrær, fugler, ekorn, maur, meitemark osv. Her er det spennende å utforske og å undre seg sammen.

 • Vi deler avdelingen i mindre grupper

  • Vi spiser ved 3 bord. Rundt bordet har vi gode samtaler og øver på selvstendighet og samarbeid på en positiv måte.

  • Turgrupper; 2 voksne og ca. 8 barn. Når det er få barn på tur, har de voksne mulighet til å fange opp det det enkelte barn er opptatt av. Nå har vi 3 turgrupper i uka, slik at alle får gått på tur ca. en gang i uka.

  • Lekegrupper; en voksen tar med seg 2-4 barn for å leke. Dette er en fin måte å finne nye venner på eller få en positiv opplevelse med andre barn. Vi lager noen ganger lekegrupper rundt enkeltbarn, som trenger ekstra oppfølging for å komme inn i/ delta i lek.

  • Språkgrupper; 2-4 barn og en voksen gjør språkaktiviteter. Minoritetsspråklige barn er prioritert i språkgruppene. Ulike språkaktiviteter kan være; bøker (høytlesning, samtale, gjenfortelling, konkretisering, dramatisering), spill og leker.

  • Klubb; samlinger og turer for de eldste barna på avdelingen. Vi har egne vers, regler og sanger. Vi har ulike språkleker og konsentrasjonsleker, vi filosoferer, gjør skrivedansøvelser, tegner kroppen og mye mer. Det viktigste er at det skal være noe ekstra for de eldste og innholdet vil hvert år tilpasses barnegruppa.

 • Vi ønsker å gi næring til lek gjennom fysisk miljø

  • Vi har ulike kroker og rom

  • Sofarom med bøker tilgjengelig for barna. Barna kikker i bøker eller voksne leser for barna.

  • Kreativ krok hvor barna har tilgang til mange ulike materialer, også gjenbruksmaterialer.

  • Spillekrok med ulike spill og puslespill

  • Familiekrok med koppestell, dukker og små møbler. Innbyr til familielek.

  • Puterom/ byggerom med ulike materialer å bygge med. Her bygges gjerne ulike hus og transportmidler som brukes i barnas rollelek.

  • Tilgjengelige leker og materialer gjør at barna velger hva de vil leke/lage og de voksne kan ta utgangspunkt i barnas initiativ/ det barna er opptatt av.

   I det siste har «beyblades» (snurrebasser) vært noe enkelte av barna har vært opptatt av. De blir laget av ulike plastklosser; lego, jovo og nopper. En dag ble plastkorkene fra flaskene til barna tatt av og brukt som beyblades. Barna bygger og inspirerer hverandre til å prøve ulike materialer og størrelser. Ute bruker de kroppen og leker at de er beyblades som kjemper mot hverandre.