Barnehagens smittevern

Vi følger myndighetenes veileder i forbindelse med den pågående koronapandemien. Her kan du finne veileder utarbeidet av myndighetene samt våre beredskapsplaner ut fra trafikklys-modellen i veilederen. Det er to beredskapsplaner som er tilpasset ut fra vår/sommer og høst/vinter. Enkelte endringer kan forekomme, ut fra endringer i smittesituasjonen. Vi gjør oppmerksom på at det er kommuneoverlegen i Ås som avgjør hvilket nivå vi skal være på, ut fra trafikklys-modellen som er skissert i veilederen.